Пропустити до змісту ↓

Критерії для участі

Аби бути успішними студентами UWC, кандидати повиннi вiдповiдати наступним загальним вимогам:

  • Бути громадянином України (громадяни інших держав, які проживають на території України, можуть брати участь у відборі виключно через процес Global Selections).
  • Бути учнями 10-го чи 11-го класу: кандидати повиннi навчатися в 10 чи 11-му класi (або на першому-другому курсі коледжу після 9 класу). Ми також розглядаємо заявки аплікантів на gap year, якщо вони відповідають віковим критеріям.
  • Бути у віці 16-17 років (включно) станом на 1 вересня 2022 року (дата народження між 1 вересня 2004 та 31 серпня 2006 включно)
  • Володiти англiйською мовою: англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. З метою забезпечення академічної успішності та можливості комунікації, національний комітет звертає увагу на знання англійської як один з критеріїв відбору.
  • Демонструвати високi академiчнi досягнення: академiчний i позакласний розклади у коледжах є надзвичайно вимогливими. Тому, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.
  • Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: аби досягти успіхів у навчанні в UWC та гідно представляти молодь України, кандидати повиннi бути ерудованими та вiдкритими до нових iдей. Кандидати також повиннi вміти демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.
  • Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: мiжнародний коледж - це справдi значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.
  • Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдером: здатнiсть передати свої думки людям з рiзним академiчним, культурним та релiгiйним пiдґрунтям є одним із ключових аспектiв мiжнародного взаєморозумiння. Вміння бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного взаєморозумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.

Вікові критерії

Місяці народження, виділені жирним шрифтом, відповідають критеріям відбору:

2004

2005

2006

Січень

Січень

Січень

Лютий

Лютий

Лютий

Березень

Березень

Березень

Квітень

Квітень

Квітень

Травень

Травень

Травень

Червень

Червень

Червень

Липень

Липень

Липень

Серпень

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Вересень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Листопад

Грудень

Грудень

Грудень