Пропустити до змісту ↓

Критерії для участі

Критерії відбору

Аби бути успішними студентами UWC, кандидати повиннi вiдповiдати наступним загальним вимогам на момент подачі заявки:

 • Бути громадянами України (громадяни інших держав, які проживають на території України, можуть брати участь у відборі виключно через процес Global Selections). Апліканти повинні підтвердити громадянство за допомогою:
  • паспорту громадянина України, або
  • свідоцтва про народження на території України у межах 1991 року (на момент проголошення незалежності), якщо отримання паспорта неможливе з міркувань безпеки
 • Бути учнями 10-го чи 11-го класу: кандидати повиннi навчатися в 10 чи 11-му класi (або на першому-другому курсі коледжу після 9 класу). Ми також приймаємо заявки від учнів на gap year.
 • Бути у віці 15-17 років: дата народження кандидата має бути між 2 вересня 2006 року та 1 вересня 2008 року включно.
 • Володiти англiйською мовою: англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. З метою забезпечення академічної успішності та можливості комунікації, національний комітет звертає увагу на знання англійської як один з критеріїв відбору.
 • Демонструвати високi академiчнi досягнення: академiчний i позакласний розклади у коледжах є надзвичайно вимогливими. Тому, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.
 • Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: аби досягти успіхів у навчанні в UWC та гідно представляти молодь України, кандидати повиннi бути ерудованими та вiдкритими до нових iдей. Кандидати також повиннi вміти демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.
 • Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: мiжнародний коледж - це справдi значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.
 • Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдерами: здатнiсть передати свої думки людям з рiзним академiчним, культурним та релiгiйним пiдґрунтям є одним із ключових аспектiв мiжнародного взаєморозумiння. Вміння бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного взаєморозумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.